FEBRUARIS TOPP

Vanliga frågor

Hur skiljer sig rengöringstabletter för kaffemaskiner från avkalkningsmedel?

Rengöringstabletter är utformade för att rengöra alla delar av maskinen som kaffet flödar genom. Tabletterna avlägsnar alla kafferester, oljor och andra avlagringar. Avkalkningsvätska används för de delar av maskinen genom vilka vatten strömmar. Endast genom att utföra båda dessa förfaranden och underhålla kaffemaskinen enligt tillverkarens anvisningar kan man garantera en smidig och långvarig drift av kaffemaskinen.

Är det här svaret användbart? 0 1

Hur ofta ska kaffemaskinen rengöras?

Underhållet av kaffemaskinen beror alltid på hur intensivt den används. Följande frekvenser kan urskiljas:

Dagligt underhåll:
Rengöring av kaffesumpbehållaren (dess kapacitet anges i produktbeskrivningen).
Sköljning av trattarna.
Rengöring av mjölksystemet

Periodiskt/en gång i månaden/vecka:
Rengöring av bryggenheten (utom för JURA-kaffemaskiner)
Rengöring av mjölksystemet med antibakteriell vätska (kan göras oftare).

Periodiskt/en eller två gånger varannan månad:
Avlägsnande av kafferester utförs var 200:e kopp.
Avkalkning utförs ungefär var 50-60:e liter om inget filter används.

Är det här svaret användbart? 0 2

Är allrengöringsmedel lämpliga för min kaffemaskin?

Vi rekommenderar att du alltid rådfrågar din återförsäljare när det gäller korrekt rengöring av din kaffemaskin. De flesta universella underhållsprodukter är också lämpliga för kaffemaskiner. Det finns dock vissa varumärken av kaffemaskiner som kräver särskilda åtgärder på grund av deras unika funktion.

Är det här svaret användbart? 1 1

Hur ofta ska mjölksystemet rengöras med antibakteriell vätska?

Som med alla underhållsprogram beror hur ofta mjölksystemet måste rengöras på hur ofta du använder kaffemaskinen. Mjölk är en livsmedelsprodukt och har en extremt kort hållbarhet. Därför rekommenderar vi att du rengör de delar som kommer i kontakt med mjölk så ofta som möjligt. Om du sköljer ångstången under varmt vatten varje kväll eller blötlägger den över natten räcker det med att rengöra mjölksystemet med antibakteriell vätska en gång i veckan. Om du har missat minst ett par dagars daglig skötsel ska du av hygieniska skäl desinficera omedelbart innan du gör en ny kopp mjölkbaserat kaffe.

Är det här svaret användbart? 1 1

Kan du inte hitta svaret? Kontakta oss

Chatta med oss

På arbetsdagar, mellan kl. 07.00 och 15.00, svarar vi omedelbart

Ring oss

På arbetsdagar, mellan kl. 07.00 och 15.00, svarar vi omedelbart +46 73 081 33 34